10 công ty Giày – Vật Tư Và Phụ Liệu tại Huyện Bình Chánh – Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH SX Và TM Giày Dép Đồng Lợi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : F11/2, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 36205913
– Email:dongloico.p@gmail.com
– Website:www.degiaydongloi.com

Ngọc Nga – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Văn Phòng Ngọc Nga

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : (BT6.6)12 Đường 12, Khu Dân Cư Bình Hưng, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37582923
– Email:ngato@vnn.vn

Công Ty TNHH MTV Bảo Lai

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : E11/17 ấp 5, X. Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37655136
– Email:misa14_8@yahoo.com

Cơ Sở Duy Thành

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1C23/1 ấp 1, X. Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37662037

Cơ Sở Công Danh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : D7/14A Khu Phố 4,Tân Túc, TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37603890

Đức Huy – Công Ty TNHH Đức Huy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : F2/15/13R Quách Điêu,X. Vĩnh Lộc A, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37652572

Kiều Huy – Công Ty TNHH Kiều Huy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : C11/2A Khu Phố 3,Quốc Lộ 1A, TT. Tân Túc, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37607261

Hitex Việt Nam – Công Ty TNHH Hitex Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, Lô J1,Đường 3, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37662148
– Website:www.hitextw.com

Shou Fong – Công Ty TNHH Shou Fong

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân
L6-10 Đường 11, X. Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37660487
– Email:sfhcm.last@vnn.vn

Khoan Nghị – Công Ty TNHH Khoan Nghị

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : D3/16A Dương Đình Cúc, X. Tân Kiên, H. Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38822622