10 công ty Tàu Biển – Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển tại Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

Bảo Tín – Công Ty TNHH Sản Xuất Bảo Tín

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 426B Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35566087
– Email:tbt@hcm.vnn.vn

Hợp Thành – Công Ty TNHH Cơ Khí Thủy Bộ Thương Mại Hợp Thành

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 213 Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35566059

Công Ty Công Trình 86

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 246 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 21, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38991611

Công Ty Tư Vấn ứng Dụng Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (Tracoasteco)

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Đường D3, Văn Thánh Bắc, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35120124
– Email:nhkhuong@hcm.vnn.vn

An Pha – Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật An Pha

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 006 Chung Cư 143/3B,Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35391028
– Email:anpha2005@hcm.fpt.vn

Phi Mã – Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Phi Mã

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 47/2 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 62947497

T.H.O – Công Ty TNHH Cơ Khí Lắp Máy T.H.O

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 47/1 Phan Văn Trị, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35108219
– Email:thoengineers@yahoo.com

Long Ngân – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Long Ngân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 47/62 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35114236

Bình Mỹ – Công Ty TNHH Sửa Chữa Tàu Biển Bình Mỹ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 69D Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38430642

Hải Đăng – Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hải Đăng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 5D3 Đường Số 8-Chu Văn An,P. 26, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38984931
– Email:haidangship@gmail.com