10 công ty Thẩm Mỹ Viện tại Quận Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Và Dạy Nghề Thẩm Mỹ HAGICO

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:918176168
– Email:ysinhspahagico@gmail.com
– Website:www.ysinhspa.com

Qi Sài Gòn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 151 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38440611
– Website:www.qispa.com.vn

Thẫm mỹ viện Nam Anh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 116 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:914690909

Việt Nhật – Công Ty TNHH Đào Tạo Tổ Chức Biểu Diễn Việt Nhật

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 253 Nguyễn Văn Trỗi, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39975439
– Email:qisaigon@qispa.com.vn
– Website:www.qispa.com.vn

Qi Tại Khách Sạn Movenpick

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Movenpick Hotel Saigon, 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39975437
– Email:qiatomni@qispa.com.vn
– Website:www.qispa.com.vn

Spa Thiên Hương Thảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 88/22 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38456719

Thảo Giang – Công Ty TNHH Thảo Giang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 146A Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39974061

Tiệm Ti Ti Uốn Tóc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 003 Lô B, Chung Cư 4,Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39971267

Tiệm Nguyệt Uốn Tóc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 46B Nguyễn Thị Huỳnh, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 22445221

G.I.E.N – Công Ty TNHH G.I.E.N

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 43D/15 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38446468
– Email:g-n@hcm.vnn.vn
– Website:www.acclear.vn