11 công ty Nước Đá – Sản Xuất và Phân Phối ở Bình Dương

Diệu Hiền – Công Ty TNHH Diệu Hiền

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 30/14 Khu Phố 3,Thống Nhất, TT. Dầu Tiếng, H. Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3561515

Trà Giang – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Trà Giang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : TT. Uyên Hưng,Khu 4, H. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3656370

Doanh Nghiệp Tư Nhân Anh Kiệt Gia Bảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 151/1B ấp 1A, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3730384

Hoàng Việt – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Việt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 463 Khu Phố 5,Đường 30 Tháng 4, P. Phú Thọ, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3811124

Bảo Hưng – Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Bảo Hưng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tổ 17,ấp Đông, X. Đông Hòa, H. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3778285

Hồng Đức – Công Ty TNHH Hồng Đức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 40/8 Chùa Hội Khánh,P. Phú Cường, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3858143

Bảo Hưng – Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Bảo Hưng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3826923

Cơ Sở Thuận An Nước Đá

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 205/1A ấp Đông An, X. Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3750728

Cơ Sở Thuận Đạt Nước Đá

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3N ấp 3, X. An Phú, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3712553

Cơ Sở Thanh Ngọc Nước Đá

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1197 ấp 4,Đại Lộ Bình Dương, X. Hiệp An, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3560383

Hoàn Chương – Công Ty TNHH Hoàn Chương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Đường 2, H. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3732762