11 công ty Tàu Biển – Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển tại Quận 4 – Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần XNK Cung ứng Vật Tư Hàng Hải

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 43/10 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39432758
– Email:hat@marimexvn.com
– Website:WWW.MARIMEXVN.COM

Hải Dương – Công Ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Tàu Hải Dương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 180 Xóm Chiếu, P. 14, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38259007
– Email:haiduongship@hcm.vnn.vn

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thương Mại Dịch Vụ Cảng Sài Gòn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1 Trương Đình Hợi, P. 18, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39404023
– Email:tecferco_csg@yahoo.com.vn

Sài Gòn Xanh – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Xanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 12, Đường 41, P. 6, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39415013
– Email:satraser@hcm.fpt.vn
– Website:www.satraser.com

Nhà Máy Đóng Tàu 76

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 15/48A Đoàn Như Hài, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38269057
– Email:dt76@vinashin.net/76shipyard@hcm.fpt.vn
– Website:www.vinashin.com.vn

An Phú – Công Ty TNHH Một Thành Viên Đóng Tàu An Phú

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 26/14-15 Bến Vân Đồn, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39402546

Xí Nghiệp Cơ Khí Giao Thông Quận 4

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 165 Tôn Thất Thuyết, P. 15, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39400322

B.E – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ B.E

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 16 Lê Văn Linh, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38268613
– Email:b-ehcm@hcm.vnn.vn

Hải Đăng – Công Ty TNHH Sửa Chữa Tàu Thủy Hải Đăng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 78/22 Khánh Hội, P. 4, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39405114

Nhà Rồng – Công Ty Cổ Phần Nhà Rồng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 42 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39401599
– Email:tdung-nrg@hcm.vnn.vn

Nhật Tân – Công Ty TNHH Hàng Hải Nhật Tân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 266/40/18 Tôn Đản, P. 8, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 62615672