12 công ty Nhà Hàng Việt Nam ở Thừa Thiên Huế

Thanh Thanh – Công Ty TNHH Thanh Thanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 7 Phạm Hồng Thái, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3833019

Nhà Hàng Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 19 Võ Thị Sáu, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3823456
– Email:restauranthue19@dng.vnn.vn

Nhà Hàng Ba Thìn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 39 Nguyễn Huệ, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3822662

Nhà Hàng Thiện Trang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 87 Nguyễn Sinh Cung, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3825209

Nhà Hàng Phương Hạnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 18B Nguyễn Tri Phương, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3824100

Nhà Hàng Lạc Thạnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 6A Đinh Tiên Hoàng, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3524674
– Email:lananh6A@dng.vnn.vn

Nhà Hàng Vương Vẩy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 86 Tăng Bạt Hổ, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3528803

Nhà Hàng An Phú

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 48 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3826090

Nhà Hàng Ngọc Anh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 5 Phạm Ngũ Lão, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3822617

Nhà Hàng Âm Phủ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 35 Nguyễn Thái Học, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3825259

Nhà Hàng Ông Táo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 31 Chu Văn An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3822037
– Email:ongtaores@gmail.com

Nhà Hàng Núi Ngự

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 146 Đường Ngự Bình,Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3824724