13 công ty Y Tế – Bệnh Viện và Cơ Sở Chuyên Khoa tại Quận 10 – Hồ Chí Minh

Tấn Hưng – Công Ty TNHH Dụng Cụ Y Khoa Tấn Hưng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 136 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38654333
– Email:tanhungp5@hcm.vnn.vn
– Website:www.tanhung.com

Trung Tâm Y Khoa Kỳ Hoa

Phòng khám đa khoa Kỳ Hoà là một trong những Phòng khám Đa Khoa tốt nhất Tp HCM trong ngành khám BHYT cũng như nha khoa.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 265a, 268 đ#432#7901ng 3/2, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:933111535
– Website:www.ykhoakyhoa.vn/

Bệnh Viện Bưu Điện 2

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 270 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38649829

Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 72-74 Sư Vạn Hạnh Nối Dài, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38632554
– Email:vanhanhhospital@yahoo.com
– Website:www.vanhanhhospital.com

Bệnh Viện Nhân Dân 115

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 88 Thành Thái, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38652368
– Email:bvnd115@hcm.fpt.vn
– Website:www.benhvien115.com.vn

Phòng Khám Bệnh Y Học Trung Quốc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 87 Thành Thái, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38680939

Văn Phòng Đại Diện – Công Ty IPS

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 428 Bà Hạt, P. 8, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39572532
– Email:i-p-s@vnn.vn

Bệnh Viện Việt- Hàn Mắt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 355-365 Ngô Gia Tự, P. 3, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38300999
– Email:vina-lasik@vina-lasik.com
– Website:www.lasik.com.vn

Hạnh Phúc – Công Ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Hạnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 446A Đường 3 Tháng 2, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38622699

Bệnh Viện Trưng Vương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 266 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38642750
– Email:bvcctv@hcm.fpt.vn

Bệnh Viện Nhi Đồng I

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 341 Sư Vạn Hạnh, P. 10, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39271119
– Website:www.nhidong.org.vn

Viện Tim Tp. HCM

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 520 Nguyễn Tri Phương, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38651586
– Email:vientim@hcm.vnn.vn

Bệnh Viện Q. 10

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 571 Sư Vạn Hạnh, P. 13, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38626978