16 công ty Quần áo – Bán Buôn, Bán Sỉ Quần áo tại Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Hương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 295 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3565139

Vũ Hào – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vũ Hào

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 130 Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3810207

Sơn Kim – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thời Trang Sơn Kim

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 193 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3561703
– Email:sonkimdn@dng.vnn.vn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Nhật Thanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 38A/11 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3825512

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Hà

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 135 Đống Đa, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3824455

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Hồng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 23/4 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3891485

Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Phương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 18 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3837528

Con Đường Xanh – Công Ty TNHH Con Đường Xanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 325 Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3690901

Phúc Vương – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phúc Vương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 77 Lê Lợi, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3990927

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Thuyết Thương Mại Dịch Vụ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 138 Đống Đa, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 2215137

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Hạnh Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 91 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3824391

Vĩnh Tại – Công Ty TNHH Vĩnh Tại

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 52 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3896275

Doanh Nghiệp Tư Nhân Công Bảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 189 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3565035

Hoàng Tấn – Chi Nhánh Công Ty TNHH May In Hoàng Tấn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 51 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3887279

Đông Quân – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Đông Quân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 84 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3810991

Công Ty Thời Trang Xanh Cơ bản

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 325 Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3690902