7 công ty Than Đá, Bùn, Cám,..Chế Biến và Kinh Doanh ở Thị xã Uông Bí – Quảng Ninh

Công Ty Vietmindo Energitama

Vietmindo Energitama trực tiếp khai thác mỏ, chế biến và vững chắc than đá, than cám, than cục, than Quảng Ninh các loại
Thị trường vững chắc: Toàn quốc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Hòm Thư Số1, TP. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0203) 3853212
– Email:vietmindo.com.1091@gmail.com
– Website:www.vietmindo.com

Công Ty Quảng Ninh Xi Măng Xây Dựng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 288 Quang Trung, TX. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0203) 3854474

Mỏ Than Vàng Danh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 185 Nguyễn Văn Cừ, TX. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0203) 3853104

Mỏ Than Yên Tú

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tuệ Tĩnh, P. Thanh Sơn, TX. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0203) 3854499

Công Ty Than Nam Mẫu-TKV

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : P. Quang Trung, TX. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0203) 3854293
– Website:www.thannammau.vn

Công Ty Cổ Phần Than Vàng Danh – Vinacomin

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 969, đờng Bạch Đằng, P. Quang Trung, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0203) 3853265
– Email:vangdanhcoal@vnn.vn
– Website:www.vangdanhcoal.com.vn

Công Ty Than Uông Bí – TKV

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tổ 17, Khu 3, P. Trưng Vương, TX. Uông Bí, Quảng Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0203) 3854491
– Email:ctythanub@gmail.com
– Website:www.thanuongbi.vn