7 công ty Tủ Nhựa, Tủ Sắt Văn Phòng (Tủ Đựng Tài Liệu, Tủ Locker, Đựng Quần áo) tại Quận 8 – Hồ Chí Minh

Cửa Hàng Ngọc Vy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 478 Phạm Thế Hiển, P. 4, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38502091

Cửa Hàng Công Thành

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 376 Tùng Thiện Vương, P. 13, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39501900

Truệ Ký – Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Truệ Ký

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 8B/22 Chánh Hưng, P. 5, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38568586

Cửa Hàng Hồng Ký

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 694 Phạm Thế Hiển, P. 4, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38503258

Lục Kì – Công Ty TNHH Thương Mại Lục Kì

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4/16B Chánh Hưng, P. 4, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38569527

Cơ Sở Dương Đức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 472 Phạm Thế Hiển, P. 4, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38503780

Cửa Hàng Phước Tài

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 539 Phạm Thế Hiển, P. 4, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38505841