8 công ty Giày – Vật Tư Và Phụ Liệu ở Đồng Nai

Việt á Châu – Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Sản Xuất Việt á Châu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 1,Quốc Lộ 51, X. Long An, H. Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3845529

Dae You Việt Nam – Công Ty TNHH Dae You Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3560348

An Thiên Lý – Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ An Thiên Lý

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Bàu Xéo, X. Sông Trầu,H. Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3675657

Chánh Đại – Công Ty TNHH Chánh Đại

Công Ty TNHH Chánh Đại là dơn vị chuyên gia công phân phối các loại đế giày và các sản phẩm nhựa công nghiệp.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, A15 H. Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3560367
– Email:minhtrang691986@gmail.com

Buwon Vina – Công Ty TNHH Buwon Vina

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Amata, Amata, Lô 205,Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3936345
– Email:ptbtuyet@buwon.com
– Website:www.buwon.com

Danh Dự – Công Ty TNHH Giày Dép Danh Dự

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 3, X. Long An, H. Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3526488

Cự Hùng – Công Ty TNHH Cự Hùng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : I13 – I14 Khu Phố 5, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3891789
– Email:cuhung@hcm.vnn.vn

Đông Nam – Công Ty TNHH Sản Xuất Đông Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Đường 16A,Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3835331