8 công ty Khóa – Nhà Sản Xuất Khóa tại Quận 5 – Hồ Chí Minh

Chi Nhánh – Công Ty TNHH SX – TM – DV Khóa Nhung

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 25 Gò Công, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38530592
– Email:khoanhung2007@yahoo.com

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Phước Lợi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 47 Phạm Hữu Chí, P. 12, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 66787616
– Email:thietbidientugood@yahoo.com.vn
– Website:www.thietbidientugood.com.vn

Cửa Hàng Hồng Châu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Trịnh Hoài Đức, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38554677
– Email:inoxhbb@gmail.com

Văn Phòng Đại Diện – Công Ty Solex International (Thái Lan)

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 38 Lão Tử, P. 11, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38594806
– Website:www.solextovlock.com

Cửa Hàng Việt – 13D

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 13D Trịnh Hoài Đức, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39505037

Cửa Hàng Quang Trang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 67 Trịnh Hoài Đức, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38551060

Hoàng Đình – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Đình

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 21 Phạm Bân, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38551120
– Email:hoangdinh.lock@yahoo.com.vn

Cơ Sở Vĩnh Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 44/13 Tân Hưng, P. 12, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38556578