Liệt kê danh sách 19 công ty Dầu Khí – Các Công Ty Dầu Khí ở Thị xã Bà Rịa – Bà Rịa Vũng Tàu

Top chọn

Dầu khí luôn là một tài nguyên quan trọng trong các hoạt động vận hành ở các nhà máy, xí nghiệp cũng như hoạt động di chuyển thường ngày. Hãy cùng top.chon.vn tham khảo danh sách 19 Các Công Ty Dầu Khí ở Thị xã Bà Rịa – Bà Rịa Vũng Tàu qua bài viết dưới đây nhé

1

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 47 Ba Cu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3852653
– Email:getracovt@hcm.vnn.vn
– Website:www.getracocorp.com.vn

2

Công Ty CP Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Việt Nam

Công Ty CP Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Việt Nam

Công Ty CP Du Lịch Dịch Vụ Dầu Khí Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Dű Lịch Dịch Vụ Dầű Khí Việt Nam (OSC Việt Nam) được thành lập từ tiền thân là Công ty Phục vụ Dầű khí Vũng Tàű – Côn Đảo. Vào thời điểm đó, OSC Việt Nam là đơn vị dűy nhất làm nhiệm vụ chắc chắn nhà chắc chắn dầű khí, trong đó có nhiệm vụ dùng cho các sinh hoạt cho chűyên gia qűốc tế vào giúp Việt Nam thăm dò, khai thác dầű khí tại thêm đất liền phía Nam ngoài khơi biển Bà Rịa – Vũng Tàű.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Lê Lợi, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3852603
– Email:info@oscvn.com
– Website:www.oscvn.com/

3

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Nam (Alpha-ECC)

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3611200
– Email:info@alpha-ecc.com
– Website:www.alpha-ecc.com

4

Văn Phòng Đại Diện - Công Ty Vtech Equipment

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 9 G2 Trung Tâm Thương Mại, P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3570955

5

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Tàu

Là thành viên thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất du nhập và thương nghiệp dầu thô, sản xuất và thương nghiệp sản phẩm dầu, xuất du nhập thiết bị-khoa học dầu khí, phát triển dịch vụ dầu khí.

Công Ty TNHH MTV Dű Lịch Dịch Vụ Dầű Khí Việt Nam (OSC Việt Nam) được thành lập từ tiền thân là Công ty Phục vụ Dầű khí Vũng Tàű – Côn Đảo. Vào thời điểm đó, OSC Việt Nam là doanh nghiệp dűy nhất làm nhiệm vụ cứng cáp nhà cứng cáp dầű khí, trong đó có nhiệm vụ chűyên dụng cho các sinh hoạt cho chűyên gia qűốc tế vào giúp Việt Nam thăm dò, khai thác dầű khí tại thêm đất liền phía Nam ngoài khơi biển Bà Rịa – Vũng Tàű.

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Tàu
Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Vũng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 54A Đường 30 Tháng 4, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3839390
– Email:pvoilvungtau@vungtau.pvoil.vn
– Website:www.pvoil.com.vn

6

Công Ty Dầu Khí Việt Nhật

Là thành viên thűộc tập đoàn dầű khí đất nước Việt Nam hoạt động trong ngành nghề xűất dű nhập và thương nghiệp dầű thô, sản xűất và thương nghiệp sản phẩm dầű, xűất dű nhập thiết bị-khoa học dầű khí, phát triển dịch vụ dầű khí.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 8 Hoàng Diệu, P. 1, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3856937
– Email:info@jvpc.com.vn
– Website:www.jvpc.com.vn

7

Đông á - Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Đông á

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : D6-1/9 Ttâm Đô Thị Chí Linh,Đường 3 Tháng 2, P. 10, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3561456
– Website:www.dong-a.com.vn

8

Công Ty APDS Việt Nam
Công Ty APDS Việt Nam vững chắc các nhà vững chắc dầu khí.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Đường 11, KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3848337
– Email:info@apds-vn.com

9

BJ-PVDrilling - Công Ty TNHH Liên Doanh Dịch Vụ BJ-PVDrilling

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 65A Đường 30 Tháng 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3838090
– Email:rdsmith@bjservices.com.sg
– Website:www.bjservices.com.sg

10

Văn Phòng Đại Diện - Công Ty KS Energy Services

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 540, Tầng5, Tháp Petro, 8 Hoàng Diệu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3510587
– Website:www.ksenergy.com.sg

Xem Thêm

Top chọn

Halliburton – Công Ty TNHH Dịch Vụ Dầu Khí Halliburton

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 65A Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3834348
– Website:www.halliburton.com

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Khai Thác Dầu Khí PTSC

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 600, Tầng6, Tháp Petro, 8 Hoàng Diệu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3511018

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam-Cn Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 9 Nguyễn Thái Học, P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3859623
– Email:pet-vt@hcm.vnn.vn
– Website:www.pvoil.com.vn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Thiết Kế Dầu Khí

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 35 Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3591980

Xí Nghiệp Sửa Chữa Các Công Trình Dầu Khí

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 35 Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3834811
– Email:xnsccctb@hcm.vnn.vn

PVD – Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển PVD

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 43A Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3590127

Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghệ Tổng Hợp

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 87 Lê Văn Lộc,P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3839727
– Email:utes@hcm.vnn.vn

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 04 Trưng Trắc, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3856343
– Email:vimexco@hcm.vnn.vn
– Website:www.vimexco-JS.vn

Công Ty Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 124-126 Lê Lợi, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3838740
– Email:sales@oscvungtau.com

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Vũng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 51 Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3859037
– Email:vungtaupetrol@hcm.vnn.vn

Xí Nghiệp Tổng Kho Xăng Dầu Vũng Tàu-Tcty Dầu Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 54B Đường 30 Tháng 4, P. Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3594568
– Website:www.pvoil.com.vn

Đại Hữu – Công Ty Cổ Phần Đại Hữu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 59 Phan Chu Trinh, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3530987
– Email:dhcts@hcm.vnn.vn

Chi Nhánh – Công Ty Dịch Vụ Khí

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 307B, 101 Lê Lợi, P. 6, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3586376

Văn Phòng Đại Diện – Công Ty Geoservices Eastern

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 65A Đường 30 Tháng 4, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3838378

Germanischer Lloyd Industrial Services Việt Nam – Công Ty TNHH Germanischer Lloyd Industrial Services Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 102A Lê Hồng Phong, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3511189
– Website:www.gl-group.com

Hưng Thịnh – Công Ty TNHH Thương Mại Dầu Khí Hưng Thịnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 34 Phạm Ngọc Thạch, P. 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3832577

Lam Sơn – Công Ty Cổ Phần Cung ứng Hàng Hải Dịch Vụ Dầu Khí Lam Sơn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 84 Lê Hồng Phong, P. 4, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 6256220

Nam Phát – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp Dầu Khí Nam Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 273 Bình Giã, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3811715

Phú An Khang – Công Ty TNHH Phú An Khang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 155/1/11 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3585151

Sao Mai – Bến Đình – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dầu Khí Sao Mai – Bến Đình

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 310, Tầng3, Tháp Petro, 8 Hoàng Diệu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 6253375

Thái Bình Dương – Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Thái Bình Dương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 104 Trần Phú, P. 5, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3838591

Baker Hughes Việt Nam – Công Ty TNHH Baker Hughes Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 520, Tháp Petro, 8 Hoàng Diệu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3510425
– Website:www.bakerhughes.com

Nhà Máy Chế biến Condensate-Tcty Dầu Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Cái Mép, X. Tân Phước,H. Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3936798

Công Ty Cổ Phần Tiến Lộc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 171/23B Nguyễn An Ninh, P. 6, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3563628
– Email:tienlocjsc@vnn.vn

Dầu khí là tài nguyên rất quan trọng và cần khai thác đúng cách. Chính vì thế hy vọng qua bài viết của top.chon.vn sẽ giúp các bạn lựa chọn được địa điểm uy tín để giao dịch cho doanh nghiệp của mình nhé.