Danh sách 14 công ty Ngân Hàng tại Thừa Thiên Huế

Ngân Hàng Sài Gòn Công Thương TMCP-Cn Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 50 Hùng Vương, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3834652
– Website:www.saigonbank.com.vn

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-Cn Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 72-74 Bến Nghé, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3883333
– Website:www.techcombank.com.vn

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 228 P. Vỹ Dạ,Nguyễn Sinh Cung, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3897171
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng á Châu TMCP-Cn Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1 Trần Hưng Đạo, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3571175
– Website:www.acb.com.vn

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 10 Hoàng Hoa Thám, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3823648

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-Cn Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 64 Hùng Vương, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3814646
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-Cn Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 18 Lê Lợi, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3825068
– Website:www.bidv.com.vn

Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín TMCP-Cn Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 49 Trần Hưng Đạo, P. Phú Hòa, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3513865

Nam Việt – Ngân Hàng TMCP-PGD Số 5

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 271 Trần Hưng Đạo, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3571911
– Website:www.navibank.com.vn

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam-Cn Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Lê Quý Đôn, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3825857
– Website:www.icb.com.vn

Ngân Hàng Đông á-Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 107 Trần Hưng Đạo, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3513091
– Website:www.dongabank.com.vn

Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Cn Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 10 Hoàng Hoa Thám, X. Vĩnh Ninh, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3832904
– Website:www.agribank.com.vn

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Cn Thừa Thiên Huế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 78 Hùng Vương, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3811145
– Email:vcbhue@dng.vnn.vn
– Website:www.vietcombank.com.vn

Chi Cục Kho Bạc Nhà Nước Tỉnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4 Lê Hồng Phong, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
– Điện thoại:(0234) 3820311