Danh sách 14 công ty Nhôm Kính – Công Ty Sản Xuất và Kinh Doanh Nhôm Kính ở Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Đức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 15 Châu Văn Liêm, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3894911

Phú Thịnh An – Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thịnh An

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 98 Nguyễn Hữu Thọ,Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3815345

Cơ Sở Thắng Hiền Nhôm Kinh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 422 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3643543

Chí Hưng – Công Ty TNHH Chí Hưng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Lô B1-18, Khu Dân Cư Số 1, Nguyễn Tri Phương, Đường Tiểu La, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3655857
– Email:tamchihungltd@yahoo.com

Trường Minh – Công Ty TNHH Trường Minh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 134 Núi Thành, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3611939
– Email:tmco@vnn.vn

Phượng Hoàng – Công Ty TNHH Phượng Hoàng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 335 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3572761
– Email:sicontra81@gmail.com

Thọ Phan – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thọ Phan

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 382 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3827968

Phước Thịnh Lợi – Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phước Thịnh Lợi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Lô A47,Đường 30 Tháng 4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3621977

Phi Khanh – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phi Khanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 252 Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3892762
– Email:nguyen.phi.khanh511@gmail.com

Doanh Nghiệp Tư Nhân Long Vũ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 441 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 2241714

Tung Kuang – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tung Kuang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 240 Cách Mạng Tháng Tám, P. Khuê Trung, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3698392

Ngân Tuấn Quảng – Công Ty TNHH Ngân Tuấn Quảng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 135 Thanh Thủy, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3829250

Đức Tân – Công Ty TNHH Đức Tân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 99 Thanh Thủy, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3827696

Hiệp Thành Đạt – Công Ty Cổ Phần Hiệp Thành Đạt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 379 Núi Thành, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3622396