Danh sách 15 công ty Khu Công Nghiệp – Khu Chế Xuất ở Long An

Việt Sơn – Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Việt Sơn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tân Hòa, X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3759011 – Hotline: +84 1900 585 872
– Email:info@firstfms.com
– Website:www.firstfms.com

Khu Công Nghiệp Xuyên á

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : X. Mỹ Hạnh Bắc,H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3849272
– Email:info@xuyenatip.com
– Website:www.xuyenatip.com

Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Long An

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 65B Bảo Định, P. 2, TX. Tân An, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3825449
– Email:bqlkcn@longan.gov.vn

Tân Thành Long An – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Thành Long An

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : X. Tân Lập,H. Thủ Thừa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3825251

Ngọc Phong – Công Ty TNHH Ngọc Phong

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : X. Mỹ Hạnh Bắc,H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3849272

Tân Đức – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Đức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tân Đức
Lô 8, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3761821
– Website:www.tanduccity.vn

Khu Công Nghiệp Tân Thành

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : X. Tân Lập,H. Thủ Thừa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3825251

Khu Công Nghiệp Tân Đức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Tân Đức, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3761821

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Khu Công Nghiệp Đô Thị Long An

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Đường 4, Khu Đô Thị Lợi Bình Nhơn, TX. Tân An, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3836915

Khu Công Nghiệp Nhựt Chánh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 5, X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3633597

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Kinh Doanh Hạ Tầng KCN Phú Mỹ Vinh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Đức Hòa 3,X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3759224

Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, X. Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3779435

Công Ty Liên Doanh Khai Thác Kinh Doanh Xây Dựng Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1 Hạnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, X. Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3779435

Khu Công Nghiệp Cầu Tràm

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Cầu Tràm, X. Long Trạch,H. Cần Đước, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 2214241

Công Ty Liên Doanh Phát Triển Đầu Tư Khu Công Nghiệp Bến Lức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Phố 2, ấp Thuận Đạo, TT. Bến Lức, H. Bến Lức, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3631519