Danh sách 7 công ty Giày – Vật Tư Và Phụ Liệu ở Huyện Tân Uyên – Bình Dương

Công Ty TNHH Vải Không Dệt AB

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Thửa Đất Số 688, Tờ Bản Đồ 36, ấp Vườn Vũ, X. Tân Mỹ, H. Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:982737104
– Email:vaikhongdetab@gmail.com
– Website:www.nonwovenfabric.net

IL Jung – Công Ty TNHH Phát Triển Máy Móc IL Jung

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Hóa Nhựt,X. Tân Vĩnh Hiệp, H. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3631770
– Email:ilsungpu@hanmail.net

Công ty TNHH MTV An Triếc La

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : TđS 218,TBđ Số 25Khu Phố Bình Hòa 2,TT. Tân Phước Khánh, H. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3612201, 0394059768
– Email:anzeluo@163.com

Đồ Hỏa Long – Công Ty TNHH Cốt Khuôn Giày Đồ Hỏa Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Tân Mỹ, X. Thái Hòa, H. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3625305

Kiệt Mỹ – Công Ty TNHH Kiệt Mỹ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 747B ấp 3B,X. Khánh Bình, H. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3652459
– Email:kietmyco@vnn.vn

Ever Tech Plastic Việt Nam – Công Ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Tân Mỹ, X. Thái Hòa, H. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3625345
– Email:evertechvn@hcm.vnn.vn

Cự Hùng – Chi Nhánh Công Ty TNHH Cự Hùng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Tân Mỹ, X. Thái Hòa, H. Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3625453