Danh sách 7 công ty Ngân Hàng tại Bắc Giang

Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-Cn Bắc Giang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Nguyễn Thị Lựu, P. Trần Phú, TX. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0204) 3855411

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-PGD Hiệp Hòa

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 45 Đ. 19/5, TT. Thắng,H. Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0204) 3863544
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Cn Bắc Giang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Ngô Gia Tự, TX. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0204) 3854231

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-Cn Bắc Giang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tầng1, 1 Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, TX. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0204) 6260068

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-PGD Ngô Gia Tự

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Ngô Gia Tự, P. Trần Phú, TX. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0204) 6252588
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-Cn Bắc Giang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 208 Lê Lợi, P. Lê Lợi, TX. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0204) 3555565
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam-Cn Bắc Giang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 45 Nguyễn Văn Cừ, TX. Bắc Giang, Bắc Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0204) 3856040