Danh sách 7 công ty Nghiên Cứu – Viện và Trung Tâm tại Quận 10 – Hồ Chí Minh

Trung Tâm Global Art Creative Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 435 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 62652054
– Email:admin@globalartvn.com
– Website:www.globalartvn.com

Trung Tâm Nghiên Cứu ứng Dụng Công Nghệ Xây Dựng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 268 Nhà B6,Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38643955
– Email:reactec@hcmut.edu.vn
– Website:www.reactec.vn

Trung Tâm Nghiên Cứu Vật Liệu Polymer Cao Cấp

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38636287

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Công Nghệ Mới

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tầng3, DD1 Bạch Mã, P. 15, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39702815
– Email:rdnt_vn@yahoo.com

Viện Môi Trường Tài Nguyên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38652597

Trung Tâm Nhiệt Đới Việt Nga-Cn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3 Đường 3 Tháng 2, P. 11, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38396020

Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 31 Ngô Gia Tự, P. 2, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38390587
– Email:cenford2@yahoo.com