Danh sách 7 công ty Nhà Hàng Việt Nam ở Lâm Đồng

Nhà Hàng Cơm Niêu Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3H, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại:(0263) 3820971
– Email:nhahangcomnieuvietnam@gmail.com

Nhà Hàng Thanh Thủy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Nguyễn Thái Học, P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại:(0263) 3531669

Nhà Hàng Trống Đồng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 220 Phan Đình Phùng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại:(0263) 3821889

Nhà Hàng Hương Ca

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 21Bis Trần Phú, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại:(0263) 3531731

Nhà Hàng Hương Sơn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 12A Huyền Trân Công Chúa, P. 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại:(0263) 3560689
– Email:huongsonatdl@yahoo.com

Nhà Hàng Thủy Tạ Xuân Hương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1 Yersin, P. 10, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại:(0263) 3822288
– Website:www.dalaltourist.com

Nhà Hàng Hương Trà

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1 Nguyễn Thái Học, P. 1, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
– Điện thoại:(0263) 3821699