Danh sách 8 công ty Rượu – Nhà Sản Xuất Rượu ở Quận Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

Đức Thành – Công Ty TNHH Đức Thành

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 14 Hoa Cúc, P. 7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35174932

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thiện Kim

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 17 Hoàng Minh Giám, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38442416

Phương Minh Khoa – Công Ty TNHH Phương Minh Khoa

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 132 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38477765

K.M.G Việt Nam – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ K.M.G Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 304/69A Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39971977

H M – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ H M

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tòa Nhà Vimadeco, 163 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38447874
– Email:hm@hmsaigon.com

Tân Tân – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Tân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 38/6M Nguyễn Văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38440589
– Email:tataco@hcm.vnn.vn

ADT – Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại XNK ADT

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 43R/13 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38462542
– Email:adtltd@yahoo.com

Tiêu Dao Miền Nam – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Tiêu Dao Miền Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 24 Hoa Phượng, P. 2, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35174138
– Website:www.tieudao.com