Danh sách 8 công ty Trạm Biến áp – Thiết Kế Và Thi Công Trạm Biến áp tại Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Điện Hải Phòng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 1, Đường Trần Tất Văn , P. Phù Liễn, Q. Kiến An, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3876424
– Email:hecico@vnn.vn
– Website:www.hecico.vn

Công Ty Cổ Phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý và xây lắp công trình điện như: Điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí, điện công nghiệp, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp đến 110kv.
Các lĩnh vực hoạt động chính:
– Quản lý khai thác điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông
– Xây lắp các loại công trình điện, hạ tầng giao thông và công nghiệp
– Tư vấn lập dự án và tư vấn ngoài mặt các công trình điện
– Sản xuất và thương mại các thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 1 Hoàng Diệu, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3746778
– Email:helico@helico.vn
– Website:www.helico.vn

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Hải Phòng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 16 phố Cấm, P. Gia Viên, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3523622
– Email:thietbidienhaiphong@gmail.com
– Website:www.hee.com.vn

Công Ty CP Xây Lắp Hải Phong

Công Ty Cổ Phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý và xây lắp công trình điện như: Điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí, điện công nghiệp, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp đến 110kv.
Các lĩnh vực hoạt động chính:
– Quản lý khai thác điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông
– Xây lắp các loại công trình điện, hạ tầng giao thông và công nghiệp
– Tư vấn lập dự án và tư vấn ngoại hình các công trình điện
– Sản xuất và thương nghiệp các thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 222 Đờng Lê Duẩn, P. Bắc Sơn, Q. Kiến An, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:933477466
– Email:evnhaiphong@gmail.com
– Website:www.evnhaiphong.vn

Công Ty Cổ Phần MECTA

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : VPGD: Số 25 Vũ Hải, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3757115
– Website:www.mecta.com.vn

Phòng Cháy Chữa Cháy HKD – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại HKD

Công Ty Cổ Phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý và xây lắp công trình điện như: Điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí, điện công nghiệp, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp đến 110kv.
Các lĩnh vực hoạt động chính:
– Quản lý khai thác điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông
– Xây lắp các loại công trình điện, hạ tầng giao thông và công nghiệp
– Tư vấn lập dự án và tự biết ngoại hình các công trình điện
– Sản xuất và thương nghiệp các đồ vật điện, đồ vật chiếu sáng.

Phòng Cháy Chữa Cháy HKD - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại HKD
Phòng Cháy Chữa Cháy HKD – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại HKD

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 3, Đường Lê Lai, P. Lạc Viên, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 2638155, 0901586114
– Email:hkdjsc@gmail.com
– Website:www.hkdjsc.com.vn

Công Ty Cổ Phần Tự Động Hóa Trường Phúc

Công Ty Cổ Phần Điện Chiếu Sáng Hải Phòng là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực quản lý và xây lắp công trình điện như: Điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, chiếu sáng mỹ thuật, chiếu sáng trang trí, điện công nghiệp, đường dây trung hạ thế và trạm biến áp đến 110kv.
Các lĩnh vực hoạt động chính:
– Quản lý khai thác điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông
– Xây lắp các loại công trình điện, hạ tầng giao thông và công nghiệp
– Tư vấn lập dự án và tự nhủ thiết kế các công trình điện
– Sản xuất và thương mại các đồ vật điện, đồ vật chiếu sáng.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 422 Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3624088
– Email:truongphucia@gmail.com
– Website:www.truongphuc.net.vn

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện Việt Tiến

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tổ 3 Khu 2, P. Tràng Minh, Q. Kiến An, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3577099
– Email:viettieneco@gmail.com