Danh sách 9 công ty Phụ Tùng Xe Đạp, Phụ Kiện Xe Đạp ở Quận 11 – Hồ Chí Minh

Cơ Sở Tinh Thần

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 100/1 Hàn Hải Nguyên, P. 8, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39634572

Cơ Sở Hồng Hiệp

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 9 Đào Nguyên Phổ, P. 4, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38558995

Cơ Sở Đông Phương Sản Xuất

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 250/14 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 4, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38555521
– Email:damhuu2004@hcm.fpt.vn

Toàn Lợi – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Toàn Lợi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 217/47 Lãnh Binh Thăng, P. 12, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39627085

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Việt Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 169 Trần Quý, P. 4, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38840841
– Email:vietlong169@yahoo.com

Cơ Sở Đoàn Kết Thắng Xe Đạp

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 256/50 Hàn Hải Nguyên, P. 9, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39633784

Cơ Sở Vĩnh Kiến

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 177 Dương Tử Giang, P. 4, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38551524

Cơ Sở Thanh Phong Nhựa

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 175/68 Hà Tôn Quyền, P. 4, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38555592

Hiệp Tân Hitasa – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hiệp Tân Hitasa

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 11 Huyện Toại, P. 12, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38580032
– Email:hieptan@hcm.vnn.vn