Liệt kê danh sách 13 công ty Sắt – Sản Xuất và Kinh Doanh tại Quận Thanh Khê – Đà Nẵng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xuân Tường

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 39 Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3828730

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Ngọc Đạt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 657, Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3725815

Thanh Phú – Công Ty TNHH Thanh Phú

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 718 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3756041
– Email:thanhphuphuongthiep@gmail.com

Hoa Mai – Công Ty Cổ Phần Hoa Mai

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 245 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3724389
– Email:hoamaicorp@gmail.com

Bảo Ngân – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Ngân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 123 Nguyễn Phúc Nguyên, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3842752
– Email:ngabaongan.75@gmail.com

HVA – Công Ty Cổ Phần HVA

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 325 Hải Phòng, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3751740

Hoàng Mai – Công Ty TNHH Thương Mại Hoàng Mai

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 394 Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3614345

Lý Trúc Hiền – DNTN

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Lô 18, Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3723488
– Email:lytruchien@gmail.com

Ngọc Sửu – Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Sửu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Lô 64-65, Khu Dân Cư Số 1 Phần Lăng,P. An Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 2472257

Lê Đức Thành – Công Ty TNHH Lê Đức Thành

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 215 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3719201

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Âu Thương Mại

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 696 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3759160

Hưng Thịnh – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hưng Thịnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 266 Nguyễn Văn Linh, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3655508

Hoa Thành Công – Công Ty TNHH Hoa Thành Công

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 70 Nguyễn Tri Phương, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3646481

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hùng Thúy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 56-58 Hoàng Hoa Thám, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3985969

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phúc Sản Xuất Thương Mại

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 51 Hoàng Hoa Thám, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3820325

Hữu Tuyên – Công Ty TNHH Hữu Tuyên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 388 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3723283

Kim Long – Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Kim Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 185 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3842214

Tứ Hưng – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tứ Hưng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 137 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3721345
– Email:tuhung.dn@gmail.com

Như Sơn – Công Ty TNHH Như Sơn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 37 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3712440

Lập Thịnh – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lập Thịnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 18 Nguyễn Tri Phương, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3822340

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đặng Phước Hoàng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 380 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3723055