Liệt kê danh sách 7 công ty Mỹ Phẩm – Nhập Khẩu Và Phân Phối ở Quận 4 – Hồ Chí Minh

Mỹ Phẩm Trang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 83 Đường 41, P. 6, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:908841081

Hợp Hòa – Công Ty TNHH Hợp Hòa

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 303/2A Đoàn Văn Bơ, P. 13, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39406478

Thẩm Mỹ Viện Hàn Quốc Jerry

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 62 Vĩnh Hội, P. 4, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:988390077
– Email:son4eyes@gmail.com
– Website:www.bacsithammygroup.com

Trung Thông – Công Ty TNHH Thương Mại

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 189 Khánh Hội, P. 3, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39400668

Nét Xuân – Công Ty TNHH Thương Mại Nét Xuân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 273Bis Tôn Đản, P. 15, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39415284

Công Ty Hòa Long Cồ Phần Đầu Tư Phát Triển

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 33A Bến Vân Đồn, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38265329

Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Thiên Đăng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : B58/5 Nguyễn Thần Hiến, P. 18, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 66815501
– Email:myphamthiendang@gmail.com
– Website:www.myphamthiendang.com