Liệt kê danh sách 7 công ty Nhà Hàng Việt Nam tại An Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Câu Lạc Bộ Hòa Bình

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 130 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0296) 3856168

Nhà Hàng Đồng Xanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 13 Quốc Lộ 91, P. Vĩnh Mỹ, TX. Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0296) 3869555

Nhà Hàng Trường Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Trưng Nữ Vương, P. B, TX. Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0296) 3560555

Nhà Hàng Cao Lin

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : X. An Hảo, H. Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0296) 3760295

Nhà Hàng Hồng Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 77 Chi Lăng, TX. Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0296) 3866950

Nhà Hàng Hương Núi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : X. An Hảo, H. Tịnh Biên, An Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0296) 3760236

Nhà Hàng Lâm Hùng Kỳ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 71 Chi Lăng, TX. Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
– Điện thoại:(0296) 3866745