Liệt kê danh sách 7 công ty Tàu Thuyền – Dịch Vụ tại Quận 4 – Hồ Chí Minh

Chi Nhánh – Công Ty Cổ Phần Đại Lý Dịch Vụ Hàng Hải Thương Mại Samtra Sài Gòn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 75 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38263252
– Email:samtraco@hcm.vnn.vn

Nhà Rồng – Công Ty Cổ Phần Nhà Rồng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 42 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39401599
– Email:tdung-nrg@hcm.vnn.vn

PNT – Công Ty TNHH Cơ Khí Thương Mại-Dịch Vụ Hàng Hải PNT

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 210 Nguyễn Tất Thành, P. 13, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39407020
– Email:pnt_mariser@hcm.vnn.vn
– Website:www.pntmariser.com

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Vinafco

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 46 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:915103479
– Email:truchv-hcm@vinafcoship.com.vn
– Website:www.vinafcoship.com.vn/

Liên Quốc – Công Ty TNHH Liên Quốc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 115 Tân Vĩnh, P. 6, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38268405
– Email:lienquoc@hcm.vnn.vn
– Website:www.worldlinkvn.com

Cty Cổ Phần Phát Triển Hàng Hải-Cn BRVT

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 448/9E Nguyễn Tất Thành, P. 18, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38255752

Nam Long – Công Ty TNHH Vận Tải Biển Thuê Tàu Nam Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 17 -19 Hoàng Diệu, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39432049
– Email:shipping@namlongship.com
– Website:www.namlongship.com