Liệt kê danh sách 7 công ty Thị Trường – Nghiên Cứu và Phân Tích tại Quận Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

Anh Mỹ – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Anh Mỹ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 10/12 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39915430
– Email:info@amcovietnam.com

M.I.R – Công Ty TNHH Tư Vấn Thị Trường M.I.R

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 14D Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38461812
– Website:www.mir-vn.com

Fortune Stars – Vpđd Công ty TNHH Fortune Stars

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 139C Nguyễn Đình Chính, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38454959

A.X.I.S Research – Công Ty TNHH A.X.I.S Research

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 323B/22A Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39973538
– Email:axisco@hcm.vnn.vn
– Website:www.axisco-research.com

Unisolutions Việt Nam Liên Doanh – Công Ty TNHH Unisolutions Việt Nam Liên Doanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 233 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38463213
– Email:unisolutions@unisolutions.com.vn
– Website:www.unisolutions.com.vn

Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Phát Hành Báo Chí Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 102/8 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35398970
– Email:tuyentruyen10@yahoo.com

Hoàn Hảo – Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Chiến Lược Hoàn Hảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 201 Nguyễn Đình Chính, P. 11, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39915469