Top 7 công ty Truyền Hình Và Truyền Thông – Trang Thiết Bị ở Quận 3 – HCM

Hải Phi – Công Ty TNHH Hải Phi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 477 Hai Bà Trưng, P. 8, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38482131
– Email:haiphitv@haiphitv.com.vn, phuongvu@haiphitv.com.vn
– Website:www.haiphitv.com.vn

Ngọc Điểm Giao – Công Ty TNHH Tin Học Kỹ Thuật Số Ngọc Điểm Giao

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 60 Vườn Chuối, P. 14, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39290990
– Email:ngocdigicom@hcm.fpt.vn
– Website:www.ngocdigicom.com

Công Ty HPT Liên Kết Cổ phần Công nghệ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 139B Pasteur, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38204505
– Website:www.hpt.vn

Kỷ Nguyên Trẻ – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỷ Nguyên Trẻ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 370 Cách Mạng Tháng Tám, P. 10, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35261951
– Email:tanvinh@kynguyentre.com
– Website:www.kynguyentre.com

Điểm Giao – Công Ty TNHH Tin Học Kỹ Thuật Số Điểm Giao

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 543/51 Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38356069
– Email:diemgiao@hcm.vnn.vn
– Website:www.digicomvn.com.vn

Tổng Công Ty Truyền Thông Đa Phương Tiện VTC-Cn Phía Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 171 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38438602
– Email:vtc.brhcm@hcm.fpt.vn

Ti Vi Com – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Truyền Hình Ti Vi Com

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 219/42 Trần Văn Đang, P. 11, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39313024