Thông tin về 11 công ty Giáo Dục – Tư Vấn Giáo Dục tại Quận Ba Đình – Hà Nội

Công Ty Tư Vấn Du Học Havetco

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 277 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 38346785
– Email:havetco@netnam.vn
– Website:www.havetco.com.vn

Thái Dương Việt Nam – Công Ty TNHH Thái Dương Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 3 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37224878
– Email:sunrisevietnam@fpt.vn
– Website:www.sunrÝevietnam.com

New Star – Trung Tâm Anh Ngữ New Star

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37615055
– Email:info@newstar-vietnam.org
– Website:www.newstar-vietnam.org

Nhà Trẻ Tư Thục Mai Linh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 106 B A2, Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 0975341828
– Email:mailinh80@gmail.com

IIG Việt Nam – Công Ty Cổ Phần Thương Mại IIG Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 75 Giang Văn Minh, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 7732602
– Email:duc.nb@iigvietnam.com
– Website:www.iigvietnam.com

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục IQ Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 55, Lô B, Khu 7, 2 HA Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 32474261
– Email:info@iqvietnam.com.vn
– Website:www.iqvietnam.com.vn

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hùng Thắng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : A7 VT40 Tập Thể Bưu Điện, Ngõ 84 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:974891171
– Email:stvt@vantaykhaisang.com
– Website:www.vantaykhaisang.com

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhân Lực

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 266 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37626511
– Email:ladeco@hn.vnn.vn
– Website:www.ladecoduhoc.com

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Tuyết Mai Chiến Thắng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 38 A Trần Phú, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37472269

Công Ty Hoàng Gia Giáo Dục

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4 Hòe Nhai, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 38287711
– Email:info@royal.edu.vn
– Website:www.royal.edu.vn

Việt Dương – Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Quốc Tế Việt Dương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 65 Khu Vạn Bảo,Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37623793
– Email:vietduongied@hn.vnn.vn