Thông tin về 11 công ty Sắt, Nhôm, Đồng,..Kim Loại – Gia Công Cắt, Uốn, Kéo ở Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Danh Liêm

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 310 ấp 4, X. Phước Lợi, H. Bến Lức, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3641134
– Email:danhliemsteelgd@vnn.vn

Việt Hải – Công Ty TNHH Việt Hải

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Bình Tiền 2, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3763632

Cơ Sở Việt Thanh Đồ Gỗ Sắt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 247 Nguyễn Đình Chiểu, P. 3, TX. Tân An, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3826901

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kỹ Nghệ Sắt Thiên Ân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Vực 1, TT. Đông Thành, H. Đức Huệ, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3854308

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Phẩm

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Voi Lá, X. Long Hiệp, H. Bến Lức, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3631531

ánh Sáng – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Công Nghiệp ánh Sáng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Bình Tiền 2, X. Đức Hòa Hạ, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3779234

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Vương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 5, X. Đức Hòa Đông, H. Đức Hòa, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3779822

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quảng Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 348-350 Hùng Vương, P. 3, TX. Tân An, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3837028

Doanh Nghiệp Tư Nhân Linh Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 259 Quốc Lộ 1, P. 4, TX. Tân An, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3521323

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Thảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 1, X. Mỹ Yên , H. Bến Lức, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3870453

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệp Thành Phước Lợi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 108 ấp 3A, X. Phước Lợi, H. Bến Lức, Long An, Việt Nam
– Điện thoại:(0272) 3890627