Thông tin về 11 công ty Tàu Biển – Công Ty Sửa Chữa Tàu Biển ở Quận Hồng Bàng – Hải Phòng

Bạch Đằng – Tổng Công Ty Công Nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3842782
– Email:bachdangshincorp@bdsy.com.vn
– Website:www.vinashinbacdang.com.vn

Xí Nghiệp Hải Long Sửa Chữa Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3 Phan Đình Phùng, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3842132
– Email:hailongshipyard@hn.vnn.vn

Đức Minh – Công Ty Cổ Phần Đức Minh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 132 Đường Cam Lộ – Hùng Vương,P. Hùng Vương, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3528468
– Email:ducminhjschp@vnn.vn

Sơn Hải – Cty

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Km 9 Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3850056

Thịnh Vượng – Công Ty TNHH Thịnh Vượng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 46 Bạch Đằng, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3841263

Công Ty Sông Thu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Ngõ 8B,Cù Chính Lan, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3841129

Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Sông Cấm

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 47 Chi Lăng, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3525974
– Email:dtsc@hn.vnn.vn

Nhà Máy Bạch Đằng Đóng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3 Phan Đình Phùng, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3847782
– Email:bachdang@vinashin.com.vn

Nhà Máy Tam Bạc Đóng Tàu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 157 Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3842848

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tàu Thuỷ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 20 Hồ Xuân Hương, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3747085
– Email:shinec@hn.vnn.vn

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Tàu Thủy Tam Bạc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 157 Hạ Lý, Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng, Việt Nam
– Điện thoại:(0225) 3820534
– Email:hungtambac@vnn.vn