Thông tin về 12 công ty Ngân Hàng tại Vĩnh Phúc

Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : P. Liên Bảo,Mê Linh, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3710145
– Email:mysay@habubank.com.vn
– Website:www.habubank.com.vn

Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : P. Liên Bảo,P. Đống Đa, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3862433
– Website:www.agribank.com.vn

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4 Ngô Quyền, H. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3862541

Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Đ. Kim Ngọc,P. Ngô Quyền, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3862761
– Website:www.bidv.com.vn

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-Cn Phú Thọ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2040 P. Nông Trang,Đại Lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 6250269
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 329 Mê Linh, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3847297
– Website:www.techcombank.com.vn

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-PGD Vĩnh Tường

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Đ. Cổng Sung, TT. Thổ Tang,H. Vĩnh Trường, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3791887

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-PGD Vĩnh Yên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 26 Hùng Vương, P. Hùng Vương, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3530378
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1 P. Liên Bảo,Mê Linh, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3720138
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Cn Phúc Yên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Thị Xã Phúc Yên,Trần Hưng Đạo, X. Trưng Trắc, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3869226

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 10 Đ. Kim Ngọc,TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3720931
– Website:www.vietcombank.com.vn

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam-Cn Vĩnh Phúc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 69 P. Liên Bảo,Mê Linh, TX. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
– Điện thoại:(0211) 3597888
– Website:www.vib.com.vn