Thông tin về 13 công ty Sắt – Sản Xuất và Kinh Doanh ở Quận 5 – Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đức Đức Thịnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 5, Đường Đào Tấn, P. 5, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37622050

Toàn Hữu – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Toàn Hữu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 11 Trịnh Hoài Đức, P. 13, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38539291

DNTN Trần Tỷ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 188 Phạm Hữu Chí, Phường 15, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39559245
– Email:Cazry22@gmail.com

Quân Sáng – Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quân Sáng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 190 Tân Thành, P. 15, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39561004

Đức Đức Thịnh – Chi Nhánh Công Ty TNHH Đức Đức Thịnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 5 Đào Tấn, P. 5, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 62962103

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lũ Nam Xương Sản Xuất Thương Mại

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 140 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 15, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38550862

Doanh Nghiệp Tư Nhân Siêu Ký

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 52 Hà Tôn Quyền, P. 15, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38567545

Tuyền Ký – Công Ty TNHH Kinh Doanh Sắt Thép Tuyền Ký

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 46/13 Tạ Uyên, P. 15, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38567915

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Toàn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 63 Hà Tôn Quyền, P. 15, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38575064

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Thép Gi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 59/6C Trần Phú, P. 4, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38357649

Sincerity Engineering – Vpđd Công ty TNHH Sincerity Engineering

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tầng25, 341 Lô A, Chung Cư Phúc Thịnh,Cao Đạt, P. 1, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 54050721
– Email:sincerity@hcm.vnn.vn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Oanh Minh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 72 Hà Tôn Quyền, P. 15, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39552224

An Phú Hưng – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại An Phú Hưng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 131/7 An Bình, P. 6, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39241595
– Email:annguyen@vnn.vn