Thông tin về 14 công ty Ngân Hàng tại Bắc Ninh

Ngân Hàng TMCP Nam Việt-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 185 Trần Hưng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3893002
– Website:www.navibank.com.vn

Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 209 Ngô Gia Tự, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3874118
– Website:www.nganhangmhb.vn

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 31 Đ Trần Đăng Đạo,Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3810939

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 160 Trần Phú, TT. Từ Sơn, H. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3743565

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-Cn Tien Son

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 105 Phố Mới, Thôn Đông Nguyên, H. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3744968
– Email:tienson@techcombank.com.vn
– Website:www.techcombank.com.vn

Ngân Hàng TMCP An Bình-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 10 Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3893068
– Website:www.abbank.vn

Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 37 Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3822516
– Website:www.agribank.com.vn

Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 277 Đường Trung Tâm, H. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3743036
– Website:www.habubank.com.vn

Ngân Hàng TMCP á Châu-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 242 Trần Phú, TT. Từ Sơn, H. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3760139
– Website:www.acb.com.vn

Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2 Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3811848

Ngân Hàng TMCP Đông Nam á-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 99 Phố Mới, Thôn Đông Nguyên, H. Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3745111

Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3822720

Ngân Hàng Công Thương Tỉnh Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3821708

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-Cn Bắc Ninh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 20 P. Linh Xá,Nguyễn Đăng Đạo, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
– Điện thoại:(0222) 3811989
– Email:bacninh@techcombank.com.vn
– Website:www.techcombank.com.vn