Thông tin về 18 công ty Sắt – Sản Xuất và Kinh Doanh ở Huyện Thuận An – Bình Dương

Top chọn

Đại Quang Long – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Đại Quang Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 163/1A Khu Phố Thạnh Hòa B,Thủ Khoa Huân, TT. An Thạnh, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3769779

Việt Nam Hwa Yang – Công Ty TNHH Việt Nam Hwa Yang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : KCN Việt Nam – Singapore, 49 Đường 6, X. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3767995
– Email:hwayang@yahoo.com
– Website:www.hwayang.com.tw

Ye Steel – Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ye Steel

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : KP. 1A, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3712738
– Email:yesteel@vnn.vn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Nguyên Thương Mại Sản Xuất

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Bình Quới,Đường DT 743, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3788726

Cao Trường – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cao Trường

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 30/17 Đường DT 743, P. Bình Phước B, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3713817
– Email:caotruongcompany_2007@yahoo.com

Kim Nguyên – Công Ty TNHH Kim Nguyên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 42/18 ấp Bình Phú, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3946379

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Tú Sản Xuất Gia Công Thương Mại

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 27/1 ấp Bình Phú,Thủ Khoa Huân, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3788817
– Email:tonngoctu@gmail.com

Tuấn Hùng – Công Ty TNHH Sản Xuất Tuấn Hùng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Hòa Lân 2, X. Thuận Giao, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3718159

Công Ty TNHH Shuan Hwa Industrial Việt Nam

Công Ty TNHH Shuan Hwa Industrial VIETNAM chuyên gia công cơ khí chính xác

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 19 ĐL Độc Lập, KCN VSIP 1, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3784 366
– Email:Trongle@shuanhwa.com.tw

Ngân Hà – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngân Hà

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 68C Khu Phố Hòa Long,H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3759007
– Email:ct_nganha@yahoo.com

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Chi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 7A/12 Khu Phố Bình Đức, X. Bình Hòa, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3756155
– Email:dntnmaichi@gmail.com

Minh Tiến – Công Ty TNHH SX TM Minh Tiến

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1/70 E Đại Lộ Bình Dương, X. Thuận Giao, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 6280814

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Giang Sắt Thép

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 5/7 ấp Bình Đức, X. Bình Hòa, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3767291

Hồng Phát – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4/60 ấp Hòa Lân, X. Thuận Giao, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3717053

Kim Sài Gòn – Công Ty TNHH Kim Sài Gòn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tổ 18,ấp Bình Phước A, X. Bình Chuẩn, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3747385

Minh Nhật – Công Ty TNHH Minh Nhật

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 26 Đại Lộ Bình Dương, TT. Lái Thiêu, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3743422

Thanh Bình – Công Ty TNHH Thép Thanh Bình

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 1B, X. An Phú, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3712586

Võ Nguyên – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Võ Nguyên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 18A/7 ấp Đồng An,X. Bình Hòa, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3755390

Nguyễn Kim – Công Ty TNHH Nguyễn Kim

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1/75 Khu Phố Hòa Lân, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3716253
– Email:nguyen.kim9999@yahoo.com.vn

Lâm Phương – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Lâm Phương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 8/A7 ấp 3, Đường DT 743, X. An Phú, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3711707
– Email:hungbds@gmail.com

Trường Sơn – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trường Sơn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4/5 ấp Bình Đức, X. Bình Hòa, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3711607

Công Ty TNHH Max Steel

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 23 Vsip Đường Số 6, KCN Việt – Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3767263
– Email:tuanmaxsteel@gmail.com

Nhật Thống – Công Ty Cổ Phần Nhật Thống

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 79 Bis Khu Phố Bình Đức,TT. Lái Thiêu, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3762398
– Email:bichphuong-vuong@yahoo.com

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đức Tài Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 1B, X. An Phú, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3710464

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiện Trang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 434 Quốc Lộ 13, X. An Thạnh, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3811477

Trường Tiến – Công Ty TNHH Sắt Thép Trường Tiến

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4/180 Đại Lộ Bình Dương, X. Thuận Giao, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3718739
– Email:truongtiensteel@yahoo.com

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diệu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 6 Tổ 8, Khu Phố Bình Hòa,Đại Lộ Bình Dương, X. Bình Hòa, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3762654

Hương Việt – Công Ty TNHH Hương Việt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 4, X. An Phú, H. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3711401
– Email:lecongquangminh@yahoo.com