Thông tin về 19 công ty Thép – Công Ty Thép (Sản Xuất, Kinh Doanh Và Phân Phối) tại Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng

Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Thiên Hân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Đường Số 4, KCN. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu,
120 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3768898
– Email:thienhancompany@gmail.com

Công Ty CP TM Và Tư Vấn Tân Cơ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Lô 21, Đường Lê Hiến Mai, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3699898
– Email:danang@tanco.vn
– Website:www.tanco.com.vn

Hoàng Phát – Công Ty TNHH Hoàng Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Lô X10,Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3736182

Công Ty CP Thép DANA-ý

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Đường số 11B, KCN Thanh Vinh, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3841966
– Email:dny@thepdana-y.com
– Website:www.thepdana-y.com

Đà Nẵng Steel Center – Công Ty TNHH Đà Nẵng Steel Center

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Lô A,Đường 4, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3731716
– Email:dsc_atc_khanhly@danangsteel.com.vn

Công Ty TNHH Đà Nẵng Steel Center

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Lô A,Đường 3, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 0904092122
– Email:gd@hanoisteel.com

Công Ty TNHH Trường Sáng

Đơn vị uy tín chuyên phân phối, cứng cáp sắt thép chất lượng cao: Thép tấm, thép cuộn, thép hộp, thép hình,.. đảm bảo giá thành khó khăn nhất trên thị trường.

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 172 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3767564
– Email:truongsang.steel@gmail.com

Năm Dương – Công Ty TNHH Năm Dương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 9A, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3730214

Xí Nghiệp Anh Khoa Sản Xuất Kinh Doanh Sắt Thép

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Cụm Công Nghiệp Thanh Vinh,Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3738100

Xí Nghiệp Thiên Kim Sản Xuất Kinh Doanh Sắt Thép

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 9A, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3746177

Xí Nghiệp Hòa Hiệp Sản Xuất Kinh Doanh Sắt Thép

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 9A, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3730772
– Email:thephoahiepdn@vnn.vn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhân ánh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tổ 51,P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3633449

Linh Cơ – Công Ty TNHH Linh Cơ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Lô 19/173,Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3732755

Hợp Tác Xã Thanh Tín Sản Xuất Thép

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 9A, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3736506

Long Tâm – Công Ty TNHH Long Tâm

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tổ 11 Xuân Thiều, P.Hoà Hiệp Nam,Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3773137

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vân Chi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 9, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3841181

Thành Lợi – Công Ty Cổ Phần Thành Lợi

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 10, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3841182
– Email:thanhloico@dng.vnn.vn
– Website:www.thepthanhloi.com.vn

Ngọc Vân Anh – Công Ty TNHH Ngọc Vân Anh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 434 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 2466187

Minh Trường – Công Ty TNHH Minh Trường

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 9A, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236)

Tấn Quốc – Công Ty TNHH Tấn Quốc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Lô 6,Đường 9A, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3736993
– Email:tdnam74@yahoo.com

Phú Lộc – Công Ty TNHH Phú Lộc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Đường Số 5, Khu Công NGhiệp Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3738777
– Email:phuloc@phulocsteel.vn

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Gàng Thép Thái Nguyên Tại Đà Nẵng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 449 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3735209
– Email:tiscdanangcn@gmail.com

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 507 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 2214148
– Email:daithienloc@hcm.vnn.vn
– Website:www.daithienloc.com.vn

Hòa Phú – Công Ty TNHH Thép Hòa Phú

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đương 11B,Cụm Công Nghiệp Thanh Vinh,Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3738341

Quốc Tuấn – Công Ty TNHH Thép Quốc Tuấn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 6, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3841909
– Email:quoctuancompany@yahoo.com

Xuân Hưng – Công Ty Cổ Phần Xuân Hưng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Lô D,Đường 4, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3736666
– Email:xuanhung@dng.vnn.vn

Tấn Hiền – Công Ty TNHH Tấn Hiền

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 6, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3841351

Công Ty Thép Đà Nẵng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3842174

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nam Hải I

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Đường 9A, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3841905