Thông tin về 7 công ty Sắt – Sản Xuất và Kinh Doanh ở Thị xã Bến Cát – Bình Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Sắt Thép ánh Hoa II

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Phú Hoà, Xã Hoà Lợi, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3514098

An Hưng Tường – Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 3, X. Tân Định, H. Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3560706

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tin Tưởng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 122/8 ấp 4, X. Tân Định, H. Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3514390

Trương Quốc Khanh – Công Ty TNHH Trương Quốc Khanh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 4, X. Tân Định, H. Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3576449

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú An

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 89 ấp 3,Đường DT 744, X. Phú An, H. Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3562131

Hoàng Hảo – Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Hoàng Hảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp 6, X. Thới Hòa, H. Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3577090

Yi Hui Việt Nam – Công Ty TNHH Yi Hui Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Đường NA2, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 2,H. Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
– Điện thoại:(0274) 3553238