Thông tin về 7 công ty Thị Trường – Nghiên Cứu và Phân Tích ở Quận Ba Đình – Hà Nội

Văn Phòng Đại Diện – Công Ty Nobele Assets

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 210-1, Ttâm Thương Mại Daeha, 360 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 38315264

Ferro Thailand – Vpđd Công ty TNHH Ferro Thailand

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 403, Tòa Nhà Toserco, 2 Núi Trúc, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37264115

Đoàn Việt – Công Ty TNHH Đoàn Việt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 408, 15 Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 38464610
– Email:d.viet@hn.vnn.vn

Công Ty GfK Châu á

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 601, Tòa Nhà CFM, 23 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 35143344
– Email:linh_vh@gfkvet.com.vn
– Website:www.gfkasia.com

Văn Phòng Đại Diện – Công Ty DongJin M.P.Tech

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 501, Tầng5, 9 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 35148670
– Email:djmvn@vnn.vn

Văn Phòng Đại Diện – Công Ty MWH IFI Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3 Phan Huy ích, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39274215

Công Ty Nilfisk Advance

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 46 Đốc Ngữ, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37615642
– Email:nilfisk@vnn.vn
– Website:www.nilfisk-advance.com