Thông tin về 8 công ty Giáo Dục – Tư Vấn Giáo Dục ở Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Quốc Tế Nam Hùng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 55B Trần Quốc Toản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39421632
– Email:namhung-icos@fpt.vn
– Website:www.duhocnamhung.com

Công Ty Cổ Phần Tiêu Điểm Thông Tin

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 238B, 27 Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39351508
– Website:www.infocuz.com

Diệu Anh – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Diệu Anh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 4 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 38253433

Công Ty Đại Gia Quốc Tế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 36 Đường Thành, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39286186
– Email:gfico@hn.vnn.vn
– Website:www.daigiaquocte.com

Sao Việt – Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế Tư Vấn Du Học Đào Tạo Dịch Thuật Sao Việt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 32 Hàng Than, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39274115
– Website:www.kidsland.edu.vn

AAC – Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Tiên Tiến AAC

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 65 Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39426725
– Email:realsuccess@aac-edu.com
– Website:www.aasi-edu.com

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Giáo Dục Hợp Tác Quốc Tế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tầng4, 3 Vọng Đức, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39364911
– Website:www.icfec.org

Văn Phòng Đại Diện – UNSW

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 33 Tuệ Tĩnh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 39783718