Thông tin về 8 công ty Truyền Hình Và Truyền Thông – Trang Thiết Bị ở Quận Ba Đình – Hà Nội

Anco – Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Anco

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 176 Ngọc Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37225969
– Website:www.anco.net.vn

Hoàng Diệu – Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Hoàng Diệu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 60 Ngõ 97,Văn Cao, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 22146461
– Email:hoangdieu@netnam.vn

O’connor’s Singapore – Vpđd Công ty TNHH O’connor’s Singapore

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng #508,509, Tầng5, Tòa Nhà CFM, 23 Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 35141554
– Email:oconnorhanoi@hn.vnn.vn
– Website:www.oconnor.com.sg

Pave System – Vpđd Công ty TNHH Pave System

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Tầng1, 561 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37712964
– Email:pavevietnam@hn.vnn.vn
– Website:www.kramerelectronics.com

Chí Đức – Công Ty TNHH Chí Đức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 88 Phạm Huy Thông, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 37716010
– Email:phanviet@hn.vnn.vn

Thăng Long – Công Ty Cổ Phần Nghe Nhìn Thăng Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 58 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 62662649
– Website:www.thanglong.pro.vn

Hoàng Gia – Công Ty TNHH Hãng Truyền Thông Hoàng Gia

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 25 Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 38290315
– Email:media@hoanggia.com.vn
– Website:www.hoanggiamedia.com

Năm Sao – Công Ty TNHH Phim Năm Sao

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 6 Ngõ 71,Láng Hạ, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
– Điện thoại:(024) 38561598