Thông tin về 9 công ty Hàng Không – Dịch Vụ Hàng Không ở Quận 3 – Hồ Chí Minh

Ngân Vũ – Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Ngân Vũ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 59B Lý Chính Thắng, P. 8, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38482077
– Email:nganvu@hcm.fpt.vn

Tân Đông Dương – Công Ty TNHH Du Lịch Thương Mại Tân Đông Dương

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 45 Trương Định, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39306165
– Email:it-t@hcm.vnn.vn
– Website:www.itt.com.vn

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 234 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39326776
– Email:headoffice@vietnamtourism-hcm.com.vn
– Website:www.vietnamtourism-hcmc.com.vn

Tài Nguyên – Công Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tài Nguyên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 6E Tú Xương, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39320129
– Email:tainguyenco@hcm.fpt.vn

Trần Việt Phát – Công Ty TNHH Trần Việt Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 170-172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39304744
– Email:maketing@tranviet.com.vn
– Website:www.transviet.com.vn

Hưng Phát – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Hưng Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 87 Võ Thị Sáu, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38206942
– Email:hungphatair@saigonnet.vn/hcm.fpt.vn

Lê Trần – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Trần

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 123 Trần Quốc Thảo, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39322143
– Email:lephu6975@yahoo.com

Khánh Tường – Công Ty TNHH Khánh Tường

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 208A Trần Quang Diệu, P. 13, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 22168880
– Email:khanhtuong.co@gmail.com

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thanh Bảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 619 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38302226