Thông tin về 9 công ty Linh Kiện Điện Tử tại Quận Phú Nhuận – Hồ Chí Minh

Đại Minh Luân – Công Ty TNHH Đại Minh Luân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 304/51E Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38444140
– Email:daiminhluan@vnn.vn

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lâm Thị

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 18 Đặng Văn Ngữ, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:938008691
– Email:lamtrading.co@gmail.com, lamthanhnhut.it@gmail.com

An Thạnh – Công Ty TNHH Sản Xuất-Thương Mại An Thạnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 161 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39971361
– Email:info@anthanh.com
– Website:www.anthanh.com

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Dịch Vụ Công Nghiệp Sài Gòn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 422 Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38442034
– Email:sagel@hcm.vnn.vn

H.T.V – Công Ty TNHH Thương Mại H.T.V

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 40/22 Nguyễn Văn Đậu, P. 5, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38030255
– Email:admin@provimex-htv.com
– Website:www.provimex-htv.com

Nhất Thiên – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhất Thiên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 108/46/16 Thích Quảng Đức, P. 5, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39901792
– Email:nhatthienhs@yahoo.com

Công Ty TNHH Viễn Tin Nam Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : T19CX Nguyễn Đình Chiểu, P. 4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35007068
– Email:info@namlong.vn
– Website:www.namlong.vn

Tín Quân – Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tử Tín Quân

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 24 Đặng Thai Mai, P. 7, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39052770
– Email:tinquancompany@yahoo.com

Công Ty Cổ Phần Điện Tử Tân Bình

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 422 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38477047
– Website:www.vtb.com.vn