Thông tin về 9 công ty Ngân Hàng ở Phú Thọ

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam-Cn Việt Trì

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1961 Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 3815027
– Email:viettri@techcombank.com.vn
– Website:www.techcombank.com.vn

Ngân Hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh Việt Nam-PGD Cát Tiên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1421 Đại Lộ Hùng Vương, P. Cát Linh, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 6258015
– Website:www.vpb.com.vn

Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam-Cn Phú Thọ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1674 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 3846850

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam-Cn Đền Hùng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : X. Vân Phú, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 3970001

Ngân Hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long-Cn Phú Thọ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1856 P. Nông Trang,Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 3814117

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam-Cn Việt Trì

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1676 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 3816199
– Website:www.vib.com.vn

Ngân Hàng TMCP Quân Đội-Cn Việt Trì

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 2175 Đại Lộ Hùng Vương, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 6256364
– Website:www.militarybank.com.vn

Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam-Cn Phú Thọ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1167 Hùng Vương, X. Tiên Cát, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 3846582
– Website:www.bidv.com.vn

Ngân Hàng Công Thương Việt Nam-Cn Phú Thọ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1514 Đại Lộ Hùng Vương, Tp. Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
– Điện thoại:(0210) 3846316