Thông tin về 9 công ty Nước Giải Khát – Sản Xuất và Phân Phối ở Bà Rịa Vũng Tàu

Cty SABECO Cổ Phần Thương Mại-Cn BR-VT

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 62/6 Trần Bình Trọng, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3848958

Trung Dũng – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Dũng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 11 Lê Phụng Hiểu, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3585879

Anh Tuấn – Công Ty TNHH Anh Tuấn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 5O1 ấp Hải Phong,TT. Long Hải, H. Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3868837

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Nhật Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:902334368

Họa My – Công Ty TNHH Họa My

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 114 Lý Thường Kiệt, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3858719

Lộc Thành – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lộc Thành

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 84-86 Trương Văn Bang,P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3572999

Phúc Nguyên – Công Ty TNHH Phúc Nguyên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 222/2A Bình Giã, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3857051

Hùng Thịnh – Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hùng Thịnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 62 Chu Mạnh Trinh, P. 8, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3807040

Thái Bình – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thái Bình

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 30 Trương Văn Bang (Lầu 1), P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
– Điện thoại:(0254) 3816014