Thông tin về 9 công ty Xuất Nhập Khẩu – Các Công Ty Xuất Nhập Khẩu ở Quận 6 – Hồ Chí Minh

Thành Phát – Công Ty TNHH Nhựa Nông Sản Thành Phát

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 33 Lê Quang Sung, P. 2, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38550535
– Email:tapaco@hcm.vnn.vn

M.T – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ XNK M.T

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 36 KDC Bình Phú, Đường 74, P. 11, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 37554065
– Email:mtcoltd@hcm.vnn.vn

Ngọc Ngọc – Công Ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ-Xuất Nhập Khẩu Ngọc Ngọc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 71-71 Phạm Đình Hổ, P. 2, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39605476
– Email:traicayngocngoc@yahoo.com.vn
– Website:www.traicayngocngoc.com

Thần Quang – Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thần Quang

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 70 Cao Văn Lầu, P. 1, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38550240
– Email:thanquangcompany@yahoo.com

Tin – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tin

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : L27 Cư Xá Phú Lâm A, P. 12, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 62980064

Xí Nghiệp Tân á Chế Biến Nông Lâm Sản Xuất Khẩu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 216/28 Nguyễn Văn Luông, P. 11, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38769563
– Email:tana-agrimexco@vnn.vn

Hoàng Hưng Dũng – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Hưng Dũng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 251D Hậu Giang, P. 5, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39690846

Công Ty Khai Thác Chế Biến Lâm Nông Sản Cung ứng Xuất Khẩu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 716 Kinh Dương Vương, P. 13, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39120268
– Email:vyfaco@hcm.vnn.vn

Long Thịnh – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Long Thịnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 52 Chu Văn An, P. 1, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38557257