Top 10 công ty Rượu – Nhà Sản Xuất Rượu tại Quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

Dòng Kẻ Bạc – Công Ty TNHH Dòng Kẻ Bạc

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 158 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35512303

M.B.T – Công Ty TNHH Thương Mại M.B.T

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : H8-9 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35123558

ý Nguyện – Công Ty TNHH Một Thành Viên ý Nguyện

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 116 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38996461
– Email:alyvnam@yahoo.com, ynguyenvn@free.fr
– Website:www.ynguyen.com

Vạn Phát – Công Ty TNHH Rượu Thực Phẩm Quốc Tế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 42Bis Lê Trực, P. 7, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35150599

Tân Thái Thiện – Công Ty TNHH Tân Thái Thiện

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 120 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35118323

Đà Lạt – Công Ty Cổ Phần Rượu Bia Đà Lạt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 117 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 62947581

Đỗ Tú Mật – Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Đỗ Tú Mật

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 22/6 Huỳnh Đình Hai, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35101376

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Danh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 290/122B Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35163763

Cửa Hàng Huy Bảo

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 30 Nơ Trang Long, P. 14, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38412197

Thăng Long – Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thăng Long

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 169 Đường D1, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 35124402