Top 12 công ty Nghiên Cứu – Viện và Trung Tâm tại Quận 3 – Hồ Chí Minh

Trung Tâm Nghiên Cứu ứng Dụng Dịch Vụ Khoa Học Kỹ Thuật

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 273 Điện Biên Phủ, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39307879
– Email:dckhkt273@vnn.vn
– Website:www.stc.org.vn

Trung Tâm Nghiên Cứu ứng Dụng Khoa Học Kinh Tế

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 17 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38231589
– Email:mmico@hcm.vnn.vn

Viện Cơ Học ứng Dụng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Phòng 6, Tầng3, 291 Điện Biên Phủ, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39302985

Hội Ngôn Ngữ Học Tp. HCM

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 103A Trần Quốc Toản, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39325310

Phân Viện Khoa Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Phía Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38296142

Trung Tâm KHKT Công Nghệ Quân Sự-Vpđd

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 240Bis Pasteur, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38295967

Trung Tâm Nghiên Cứu ứng Dụng Năng Lượng Sinh Học

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 174/113 Nguyễn Thiện Thuật, P. 3, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38309557

Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế Miền Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 33 Ngô Thời Nhiệm, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39304120

Viện Kinh Tế Tp. HCM

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 28 Lê Quý Đôn, P. 7, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39321348
– Website:www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn

Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 177 Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38294139
– Email:rriv@hcm.vnn.vn

Phân Viện Kinh Tế Xây Dựng Miền Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 14 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 39314308

Viện Pasteur

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 167 Pasteur, P. 8, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam
– Điện thoại:(028) 38230352
– Website:www.pasteur-hcm.org.vn