Top 14 công ty Sắt – Sản Xuất và Kinh Doanh ở Thành phố Biên Hòa – Đồng Nai

Công Ty TNHH MTV Văn Tiến Nghĩa

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Số 9 Phan Trung, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 6251239
– Email:vantiennghia.kt@gmail.com

Tuấn Tài – Công Ty TNHH Tuấn Tài

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 141/3 Quốc Lộ 15, P. Tam Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3813762

Sơn Minh Hải – Công Ty TNHH Sơn Minh Hải

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 153/4 Khu Phố 10, Quốc Lộ 1, P. Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3989763
– Email:ctysonminhhai@gmail.com

Knape Vogt Việt Nam – Công Ty TNHH Knape Vogt Việt Nam

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Công Nghiệp Amata, Đường 10, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3936839
– Email:mike.gorman@kv.com
– Website:www.kv.com

Ngọc Phú Quý – Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Phú Quý

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 3/88 Khu Phố 13,P. Hố Nai 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3883187
– Email:ngocphuquy@gmail.com

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Việt Đức

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : ấp Nhị Hòa,X. Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3959561

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Duyên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 20/108A Khu Phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3826353

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Sáu Nốp

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 14A/1 Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3842438

Tân Biên – Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Tân Biên

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 25E/82 Khu Phố 1, P. Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3887206

Cơ Sở Sản Xuất Bọ Kẹp Dây Đai Pét – Dây Đai Sắt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 1410 KV2 Hố Hai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3885181
– Email:huavankhai123@yahoo.com

Vina Hoàng Dũng – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vina Hoàng Dũng

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 10/123A Khu Phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3825712
– Email:vinahoangdungsteel@yahoo.com

Hoàng Gia Huy – Công Ty TNHH Hoàng Gia Huy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 30/16 Khu Phố 3, P. Hố Nai 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3886272

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mai Quang Thu

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 41/81 Khu Phố 12,P. Hố Nai 1, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3881192

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thăng Minh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : Khu Phố 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
– Điện thoại:(0251) 3812133