Top 8 công ty Ngành ảnh – Vật Tư và Thiết Bị ở Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Quốc Tế Minh Việt – Chi Nhánh Công Ty TNHH Quốc Tế Minh Việt Quốc Tế Minh Việt

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 65 Lý Thường Kiệt, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3824182
– Website:www.imv.com.vn

Trường Sơn – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngành ảnh Trường Sơn

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 88 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3823498

Khánh Thủy – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngành Phim ảnh Khánh Thủy

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 107 Hùng Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3827535
– Email:khanhthuy@pmail.vnn.vn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Duyên Dáng Thương Mại Dịch Vụ

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 99 Phan Chu Trinh, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3562537

Trương Gia – Công Ty TNHH Trương Gia

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 272 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3820554
– Email:truonggia_co@yahoo.com
– Website:www.mayanhdigital.com

Công Ty Anh Đức Thương Mại Dịch Vụ Ngành ảnh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 36-40 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3825425
– Email:anhducdigital@yahoo.com
– Website:www.anhducdigital.com.vn

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiên Minh

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 45 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3872606

Thanh Hà – Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Hà

Thông tin liên hệ
– Địa chỉ : 108 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam
– Điện thoại:(0236) 3825191